Tel 051 74 74 85

Snelbouw, betonblokken, cellenbeton, silicaatstenen, cellenbeton

Muren voor dragend metselwerk worden meestal bepleisterd en worden dus onzichtbaar. Hieraan stelt men dan ook meestal geen bijzondere esthetische eisen.
Dragend metselwerk wordt voornamelijk beoordeeld op de thermische eigenschappen en de druksterkte, beter gekend onder de term ‘dragende sterkte’.

Voor dragend metselwerk worden verschillende materialen gebruikt zoals snelbouw, betonblokken, cellenbeton, silicaatstenen, cellenbeton.

Meer info? TEL 051 74 74 85