Tel 051 74 74 85

Voordelen van de Silo-service
– Eén druk op de knop en je hebt direct kant-en-klare specie in
de kruiwagen
– Constante mortelkwaliteit
– Aanvoer: big bags (1.000 kg)
– Silo is aangesloten op water en elektriciteit
– Silo staat dichtbij de plek waar de mortel verwerkt wordt
– Geen stof en geen afval
– Verplaatsen van kuipen en emmers vol mortel hoeft niet meer