Tel 051 74 74 85

Betonzand met circa tien procent cement. Gestabiliseerd zand genaamd. Hoofdzakelijk in gebruik voor wegenbouw. Tevens de ideale basis voor een vlakke, draagkrachtige ondergrond bij het realiseren van een betonnen wand.


Betonzand en cement: de stabiele basis

Het cement geeft het zand (extra) stabiliteit en hydraulische eigen-schappen. Vervaardiging gebeurt in een betoncentrale. Voor een optimale menging. Gestabiliseerd zand vraagt om alternatief transport. Ook daar is aan gedacht. Een voordeel van het aansluitende producten- en diensten-pallet van Fossé Bouwmaterialen.